2022-04-22

AdaptFuture väljer Mojodoo som partner

AdaptFuture väljer Mojodoo som partner för att bygga framtidens hållbara mobilitet.

En av Sveriges ledande specialister inom fordons-diagnostik och kompetensutveckling inom det elbils-segmentet, AdaptFuture, har valt Mojodoo som ny partner för att skapa moderna och uppkopplade tjänster baserade på Microsoft Azure.

AdaptFuture är ett svenskt företag beläget mitt i hjärtat av det största mobilitets-klustret i norra Europa, specialiserat på att utveckla moderna produkter och tjänster för att möta det växande behovet av expertis och diagnostik kopplat till den accelererande globala marknaden för elfordon.

Bolagets lösningar är utvecklade för att stödja kompetens-skiftet och den anpassning som krävs inom bland annat eftermarknad för att kunna serva och underhålla fordonsindustrins nya elbils-produkter på ett säkert och effektivt sätt.

För att möta den växande efterfrågan från marknaden har AdaptFuture nu valt Mojodoo som partner för att arbeta med Qrew och Pikotera för att bygga en global och moln-baserad plattform för deras produkter och tjänster baserad på Microsofts moln-plattform Azure.

– Bilindustrins accelererande behov av ständig tillgång till den senaste kunskapen och verktygen för att hantera livscykeln av sina elbils-produkter gör att vi ligger precis rätt i tid med våra moderna och uppkopplade lösningar, säger Niclas Ericsson, VD för AdaptFuture.

– För att hålla jämna steg med de växande behoven och förväntningarna från marknaden som redan testar våra produkter är Mojodoo en avgörande partner för framgång baserat på deras kundfokus och specialistkompetens i att bygga globala och skalbara lösningar i Azure, fortsätter Niclas Ericsson.

– Det är med stolthet jag nu ser hur vår specialistkunskap inom Microsofts moln-ekosystem skapar verkligt kundvärde. Samarbetet med AdaptFuture är spännande ur ett tekniskt perspektiv där lösningarna baseras på avancerade moln-baserade funktioner i Azure som IoT, Media Streaming, och AI, men minst lika viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv där vi nu ska hjälpa till i konverteringen av fordonsindustrin till en fossilfri framtid, säger Patrik Björkdahl från Mojodoo.

Om du vill veta mer om denna framgångssaga eller de möjligheter Mojodoo kan tillföra ditt företag, var inte blyg, kontakta oss och låt oss prata.


NYTTA, AMBITION, TEKNIK OCH- / ELLER NYHETSVÄRDE

  • Samhällsnytta
  • Omställning
  • Innovation 
  • IoT
  • EV
  • Azure
  • DevOps

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved