2021-12-14

Mojodoo är nu utsedd till en ny Microsoft Cloud Solution Provider

Mojodoo i samarbete med Arrow för att ytterligare maximera värdet av kundernas investeringar i Microsoft moln-ekosystem.

Som nästa steg i att alltid gå den extra milen och leverera verkligt värde till kunderna samarbetar Mojodoo nu med den starka partnern Arrow som är en erfaren partner inom software asset management och licenser.

I och med detta partnerskap är Mojodoo nu utsedd till Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) och kan ge alla kunder en helhetsupplevelse med både kompetens, lösningar och nödvändig infrastruktur och licensiering.


NYTTA, AMBITION, TEKNIK OCH- / ELLER NYHETSVÄRDE

  • Värde
  • Kostnader
  • Kontroll 
  • FinOps 
  • Governance

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved