Vi gör det enkelt, effektivt och roligt

Manuella, tidsödande och tråkiga processer kan få vilken organisation som helst att sucka uppgivet och tappa all energi, både bland kunder, brukare, medarbetare eller verksamhetschefer.
Ändå trasslar fortfarande många organisationer med processer som tilldelning av behörigheter, godkännanden, introduktion av nyanställda, forecast eller kanske något så enkelt som semesterplanering. Ofta på ett sätt som verkligen inte behövs om vi nyttjar den nya tekniken i molnet.
Vi hjälper er skapa ett mer produktivt, automatiserat och i slutändan gladare arbetsliv med hjälp av Microsoft Power Platform.
Möjliggör molnet

Att göra mer med mindre.

Ordet "ökad produktivitet" kan ibland uppfattas jobbigt om organisationen inte har en tydlig context och förstår hur det kommer påverka individen. Vad blir konsekvensen om organisationen lyckas, men kanske ännu mer viktigt, vad kommer hända om vi inte lyckas tillsammans?

Detta är kanske en av de mest utmanande delarna för en organisation, att tydligt kommunicera förväntningar, mål och konsekvenser till människorna.

Samtidigt behöver vi alla göra vad vi kan för att rusta våra svenska organisationer och företag att bli så effektiva och motståndskraftiga som möjligt inför en rejält osäker framtid.

Det är precis här som digital produktivitets- och process-optimering kommer in. Det adresserar just denna utmaning. Att skapa förmågan att kunna göra mer med mindre inom organisationen.

Var vi startar är ganska självklart

Allt börjar med att vi behöver förstå och ifrågasätta vårt arbetssätt, vad som tar tid, kvalitén i våra beslut, hur väl information och kunskap sprids inom organisationen och om våra existerande verksamhetsprocesser gagnar eller rent av hämmar organisationens flexibilitet, kvalitet och effektivitet. När vi väl har den insikten kan vi börja prioritera och planera rätt digitala åtgärder för att optimera och förbättra produktiviteten inom verksamheten och i våra processer.

Initialt handlar detta arbete mindre om vad som är digitalt möjligt, för där finns redan en enorm potential tillgänglig. Det handlar oftast mer om hur modiga och villiga vi är att ifrågasätta och rucka på invanda arbetssätt, på processer som kanske till och med etablerades innan den tekniska möjligheten fanns för att göra dom effektivare, eller hur vi kommunicerar till organisationen och skapar en positiv energi kopplat till förändringen.

IDENTIFIERA

Vi hjälper er att genomlysa era processer och arbetssätt för att identifiera:

  • Tidstjuvar

  • Felkällor

  • Informationsbrister

PRIORITERA

Vi hjälper er prioritera och planera nödvändiga åtgärder baserat på:

  • Nyttoeffekt

  • Komplexitet

  • Kostnader

FÖRBÄTTRA

Vi hjälper er förbättra er produktivitet med med hjälp av:

  • Automation

  • Digitalisering

  • Rationalisering

TIPS!

Den kanske mest klassiska fallgropen i arbetet med att identifiera förbättring och effektivisering av verksamhetsprocesser är att inte inkludera de människor som faktiskt arbetar i processen.  Att inkludera dom är helt vitalt för att skapa riktig nytta men även för att skapa en bredare acceptans för förändring inom organisationen.

Maximal effekt och nytta skapas inte om förändringen dikteras enbart på chefsnivå, av process-ägare eller isolerat inom en IT-avdelning. Den viktigaste kunskapen och insikten om vad som faktiskt bör förbättras sitter mest sannolikt hos undersköterskan, administratören, personen i kundtjänst, fält-tekniker eller säljaren som kanske kämpar med processen dagligen i sitt arbetsliv, dom vet vad som är trasigt och vad som borde fungera bättre.    

Men det behövs digitala förmågor för att öka sin produktivitet

Det pratas mycket om saker som RPA, BPM, Bottar och AI och självklart finns det en hel uppsjö av tekniska alternativ för att börja digitalisera och automatisera  sina verksamhetsprocesser för att få dom mer effektiva, men vad ska man välja? Vi på Mojodoo har fokuserat på är att bli specialister på den i vårat tycke mest integrerade och heltäckande plattformen för merparten av svenska organisationer och företag.

Mojodoo hjälper organisationer och företag att bli mer produktiva med hjälp av Microsoft Power Platform som är en integrerad del i Microsoft 365, en lösning som de flesta svenska organisationer och företag faktiskt redan använder och är vana vid.

Microsoft Power Platform är en kraftfull uppsättning applikationer och verktyg som låter dig automatisera, digitalisera och förbättra era verksamhetsprocesser och den digitala upplevelsen av er organisation.  I och med att plattformen är helt integrerad med Microsofts moln-ekosystem med Microsoft 365, Microsoft Azure och Microsoft Dynamics får ni direkt tillgång till alla dessa moderna, avancerade och säkra förmågor. Samtidigt som ni har möjligheten att även effektivisera processer, arbetssätt och dataflöden kopplat till en lokala infrastruktur eller via integration med andra lösningar som till exempel Scrive, Salesforce, DocuSign, Google eller SAP. 

Möjligheter och nytta med delarna i Power Platform

Power Apps

Verksamhetsanpassat

Engagera organisationen via anpassade appar som löser specifika verksamhetsbehov. Detta tillsammans med automatiserade arbetsflöden, AI, säker data-åtkomst samt sömlös dataanalys och visualisering.

Power Automate

Automatiserat

Frigör mer tid för det som är viktigt. Med avancerad digital process-automation tar ni er från manuella aktiviteter till automatiserade arbetsflöden, fullt  integrerat med övriga Power Platform komponenter. 

Power Virtual Agents

Interaktivt

Öka er produktivitet med intelligenta chat-bottar som sparar tid och hjälper användare. En chat-bott kan även ingå i avancerade process-flöden via sin integration med övriga delar av Power Platform. 

Dataverse

Säkert och skalbart

Lagra och hantera din organisations data säkert. Med färdiga tabeller för typiska scenarier, eller med egna anpassade för er verksamhet kan information flöda genom appar och automatiserade arbetsflöden.

AI Builder

Intelligent

Använd kraften i AI-modeller för att optimera era verksamhetsprocesser. Kategorisera och extrahera text och visuell information via kamera eller tillgängliga bilder och dokument.

Power BI

Insikter och beslutstöd

Stötta organisationen i att vidta rätt åtgärder vid rätt tid genom att fånga, konsolidera och visualisera data från olika källor inom organisationen och skapa unika insikter om er verksamhet.

Power FX

Användarvänligt

Gör innovation enklare för både beslutsfattare och utvecklare. Power Platform bygger på ett kraftfullt, deklarativt och funktionellt low-code språk som gör det möjligt att snabbt skapa verksamhetsnytta.

Data Connectors

Integrerat

Möjliggör integration av er verksamhet genom ett ekosystemet med hundratals färdiga kopplingar till bransch-ledande moln-tjänster, appar och datakällor, eller skapa helt egna mot andra API'er.

Kontakta oss!

Vill ni prata mer om hur vi kan hjälpa er att
göra skillnad för just er verksamhet?

Ring oss på +46 (31) 231 140, skicka ett mail till contact@mojodoo.com, eller fyll i formuläret så hör vi av oss.
Namn Företag Telefon E-post Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved